Tình ca Sonny Phan
đã phát hành trong các dĩa CD Nhạc chủ đề.
 
Thân mời quý vị thưởng thức
 
 
 
 
 Xin bấm vào tên của từng bài hát dưới đây để nghe nhạc 
 
 
  1. Chiều Ba-Mươi Tết
  2. Còn Nhớ Đông Xưa?
  3. Đêm Đợi Chờ
  4. Đêm Xuân Mơ
  5. Nhớ Trường Xưa
  6. Xuân Tha Hương
Lời Mẹ Ru
Miên Man
Thao Thức
Tìm Gì ?
Chơi Vơi
Phai Phôi
Mưa Về Ru Nỗi Nhớ
Hạnh Phúc Mùa Xuân
Khúc Hát Cho người
Mong Manh
Phút Biệt Ly
Khi Tôi Về
Có Còn Nhớ Đông Xưa?
Đêm Qua Nằm Mộng
Trăng Tương Tư
Đêm Thâu
Yêu Đương
Mùa Xuân Yêu Thương
Ngây Ngất Tình Ta
Mưa Đêm
CD Chơi Vơi
CD Nhớ Thương
Bản quyền © của Sonny Phan Music Design by