CD Nhớ Thương
 
 

CD Nhạc Chủ Đề "Nhớ Thương" gồm 11 tình khúc của Sonny Phan

 

1. Lặng Lẽ
Ngọc Toàn & Quỳnh Anh trình bày
 
 
 
2. Đêm Qua
Hải Phước trình bày
 
 
3. Lời Mẹ Ru
Ánh Hà trình bày
 
4. Lời Giới Thiệu
 
MC Ánh Hà
 
5. Tìm Gì ?
Hải Phước trình bày
 
6. Thao Thức
Quỳnh Anh trình bày
 
7. Thương Quê
Minh Hoàng trình bày
 
8. Nhớ Thương

 Như Uyên trình bày

 
9. Em Đã Đi Rồi
Minh Hoàng trình bày
 
10. Gượng Cười Mà Vui
Sonny Phan trình bày
 
11. Khúc Hát Cho người
Sonny Phan trình bày
 
12. Ve Kêu Hè Nhớ
 
Tường Nhi trình bày
 
 
Lời Mẹ Ru
Miên Man
Thao Thức
Tìm Gì ?
Chơi Vơi
Phai Phôi
Mưa Về Ru Nỗi Nhớ
Hạnh Phúc Mùa Xuân
Khúc Hát Cho người
Mong Manh
Phút Biệt Ly
Khi Tôi Về
Có Còn Nhớ Đông Xưa?
Đêm Qua Nằm Mộng
Trăng Tương Tư
Đêm Thâu
Yêu Đương
Mùa Xuân Yêu Thương
Ngây Ngất Tình Ta
Mưa Đêm
CD Chơi Vơi
CD Nhớ Thương
Bản quyền © của Sonny Phan Music Design by