CD Những Tình Khúc Chia Xa » Hãy Nói Yêu Tôi
Hãy Nói Yêu Tôi !
 
 
Nhạc & Lời: Sonny Phan
Hòa âm & Mix: Ngọc Tòan
Ca sĩ: Ngọc Sương & Sonny Phan
 
Copyright @ 2006 by Sonny Phan
Tác giả giữ bản quyền.
 
 
 
 
 
Hãy nói yêu tôi mà thôi.
Tình không lẻ đôi.
Hãy nói yêu nhau bền lâu.
Suốt đời có nhau.
 
Hãy nói yêu tôi người ơi.
Tình không gian dối.
Hãy nói yêu nhau cần nhau.
Đến khi bạc đầu.
 
Cho đêm sầu thôi cô đơn đắm say nhiều hơn.
Tình mình mãi sẽ không nhạt phai.
Dù đời có ra sao ngày mai.
Một tình yêu của ước mơ mặn nồng ân ái!
 
Hãy nói yêu tôi mà thôi.
Đừng xa cách tôi.
Hãy nói yêu tôi dài lâu.
Suốt đời có nhau.
 
Hãy nói yêu tôi người ơi!
Tình thôi hờ hững.
Hãy nói yêu tôi vì tôi chỉ yêu người thôi!

Hãy nói yêu tôi vì tôi chỉ yêu người thôi...
 
Sonny Phan
 
Lời Mẹ Ru
Miên Man
Thao Thức
Tìm Gì ?
Chơi Vơi
Phai Phôi
Mưa Về Ru Nỗi Nhớ
Hạnh Phúc Mùa Xuân
Khúc Hát Cho người
Mong Manh
Phút Biệt Ly
Khi Tôi Về
Có Còn Nhớ Đông Xưa?
Đêm Qua Nằm Mộng
Trăng Tương Tư
Đêm Thâu
Yêu Đương
Mùa Xuân Yêu Thương
Ngây Ngất Tình Ta
Mưa Đêm
CD Chơi Vơi
CD Nhớ Thương
Bản quyền © của Sonny Phan Music Design by