CD Nhớ Thương » Khúc Hát Cho người
 
Khúc Hát Cho Người
Sonny Phan trình bày
Hòa âm Ngọc Toà
  
 
 
 
 
 
Khúc Hát Cho Người
 
 
 

Nằm nghe mưa đổ ngoài trời.

Nằm nghe tiếng gió buông lời thở  than.
 
 

Nghe trong lòng nhớ miên  man.

Nằm ôm giấc mộng mơ màng suốt đêm.

 
 

Ngoài trời gió bạt mưa tuôn.

Trong con tim đập nhịp buồn xót xa.
 
 

Từ trong tiền kiếp bước ra.

Tôi vốn là kẻ không nhà, cuộc đời nghèo xơ.
 
 
 
 

Thì ngày nay có chi bất ngờ!

Khi Em ngoảnh mặt làm ngơ với mình
 
 
 

Thì! đành thôi, trách mà chi.

Thì! đành thôi, tiếc mà chi.
 
 

Thì! đành thôi, buồn mà chi.

 
 
Và đây khúc hát cho người chẳng còn yêu tôi...
 

Sonny Phan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lời Mẹ Ru
Miên Man
Thao Thức
Tìm Gì ?
Chơi Vơi
Phai Phôi
Mưa Về Ru Nỗi Nhớ
Hạnh Phúc Mùa Xuân
Khúc Hát Cho người
Mong Manh
Phút Biệt Ly
Khi Tôi Về
Có Còn Nhớ Đông Xưa?
Đêm Qua Nằm Mộng
Trăng Tương Tư
Đêm Thâu
Yêu Đương
Mùa Xuân Yêu Thương
Ngây Ngất Tình Ta
Mưa Đêm
CD Chơi Vơi
CD Nhớ Thương
Bản quyền © của Sonny Phan Music Design by