CD Nhớ Thương » Tìm Gì ?
Tìm Gì ?
Sáng tác Sonny Phan
Hải Phước trình bày
Hòa âm Ngọc Toàn
 
 
 
 
 
 
 
 

Tìm gì? trong cõi vô thường.

Chong đèn thấy bóng in tường rêu xanh.

Những hy vọng đã tan tành.

Đêm đen câm nín tàn canh gió lùa.

 

Nhân gian lắm kẻ ganh đua.

Bon chen với những hơn thua trong đời.

Mà cuộc đời như một cuộc dạo chơi.

Vì khi nhắm mắt xuôi tay, đâu có mang theo được gì?

 

Lần theo từng vết chim di.

Bao la đất rộng người đi mịt mùng.

Hỏi tìm đâu? giấc mơ tương phùng.

Trong ta niềm nhớ muôn trùng trời mây.

 

Chán chường tìm đến cơn say.

Thương cho số kiếp lưu đày trần ai.

Ngày qua nỗi nhớ miệt mài.

Mưa hiu hắt lạnh đêm dài nhớ thương.

 

Tìm gì? trong cõi vô thường.

Tìm gì? mê mãi đi tìm.

Tìm gì? con mắt mỏi mòn...  
 

 

Sonny Phan
 
 
 
Lời Mẹ Ru
Miên Man
Thao Thức
Tìm Gì ?
Chơi Vơi
Phai Phôi
Mưa Về Ru Nỗi Nhớ
Hạnh Phúc Mùa Xuân
Khúc Hát Cho người
Mong Manh
Phút Biệt Ly
Khi Tôi Về
Có Còn Nhớ Đông Xưa?
Đêm Qua Nằm Mộng
Trăng Tương Tư
Đêm Thâu
Yêu Đương
Mùa Xuân Yêu Thương
Ngây Ngất Tình Ta
Mưa Đêm
CD Chơi Vơi
CD Nhớ Thương
Bản quyền © của Sonny Phan Music Design by